Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ken Taylor Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid