Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 26ain Medi, 2023 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwaith

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol