Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs Celyn M Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Margaret Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol