Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Margaret Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid