Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 2.00 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS)

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Non Dafydd Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Elaine Green Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Edward Morus Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Collette Owens Public Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rev Neil Ridings Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Owain Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rev Deborah Stammers Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rheinallt Thomas Co-Optee Yn bresennol
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Arfon Wyn Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau