Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2023 2.00 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS)

Lleoliad:   Committee Room 1 - Council Offices, Llangefni and virtually via Zoom

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Non Dafydd Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Elaine Green Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Edward Morus Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Colette Owens Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rev Neil Ridings Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Owain Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Rev Deborah Stammers Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rheinallt Thomas Co-Optee Ymddiheuriadau
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Arfon Wyn Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol