Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2024 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rhys Hughes Council Staff A ddisgwylid
Fôn Roberts Council Staff A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Ms Lynn Ball Swyddog A ddisgwylid
Carys Edwards Swyddog A ddisgwylid
Marc Jones Swyddog A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Sonia Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid