Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Cadeirydd/Chair Ymddiheuriadau
Councillor Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sonia Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol