Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Shirley Cooke Clerk A ddisgwylid
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Keith Roberts Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor Alwen Pennant Watkin Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid