Corff Allanol

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Goronwy Owen, Benllech