Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Bodedern

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Rhian Wyn Owen

Cyfeiriad: 
Rhoscryman bach
Llandairynghornwy
Caergybi
LL65 4LS

Ffôn:  01407 740 940

E-bost:  cyngorcymunedbodedern@outlook.com