Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Bodorgan

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mr Alun Foulkes

Cyfeiriad: 
9 Brynteg
Llandegfan
Ynys Môn
LL59 5TY

Ffôn:  01248 713501

E-bost:  alun1965@btinternet.com