Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Llanbadrig

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Clerc / Clerk

Cyfeiriad: 
Canolfan Treftadaeth Cemaes Heritage Centre
Stryd Fawr
Cemaes
Ynys Môn
LL67 0HL

E-bost:  llanbadrig@live.co.uk