Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanddaniel-Fab

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Eurwen Williams

Cyfeiriad: 
4 Gorwelion
Y Fali / Valley
Caergybi / Holyhead
Ynys Môn

Ffôn:  07921 070 891

E-bost:  cyngor.cymuned.llanddaniel@gmail.com