Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanddona

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mr Geraint Parry

Cyfeiriad: 
4 Gorddinog Terrace
Llangoed
Biwmares
Ynys Môn
LL58 8NG

Ffôn:  01248 490326

E-bost:  ccllanddona@gmail.com