Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanddyfnan

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mr Graham Owen

Cyfeiriad: 
Hyfrydle
Ffordd Bethel
Caernarfon
Ynys Môn
LL55 1EB

Ffôn:  01286 678989

E-bost:  llanddyfnancc@btinternet.com