Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Llaneugrad

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mr John Parry

Cyfeiriad: 
Y Dalar Arian
Marianglas
Ynys Môn
LL73 8PA

Ffôn:  01248 853031