Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Arwel Jones

Cyfeiriad: 
Swyddfa Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf
Y Llyfrgell
Benllech
Ynys Môn
LL74 8TF

Ffôn:  07549241238

E-bost:  llanfair.m.e@talktalk.net