Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

 

Oriau swyddfa: Dydd Mercher 10am i 1pm

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifolr

Cyfeiriad: 
Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf
Swyddfa CCLlME
Llyfrgell Benllech
Benllech
LL74 8TF

Ffôn:  07549 241 238

E-bost:  ccllanfairme@outlook.com