Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Llanfairpwll

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Gillian Morris

Cyfeiriad: 
Swyddfa'r Cyngor Bro
Neuadd Goffa
Llanfairpwll
Ynys Môn
LL61 5JB

Ffôn:  07733 026 749

E-bost:  llanfairpwll@outlook.com

Gwefan:  https://llanfairpwll.cyngor.org/en/

Nid yw Anglesey County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw ddolen allanol