Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanfair yn Neubwll

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Ms Mai Owen

Cyfeiriad: 
Bodawen
Pontrhydybont
Caergybi
Ynys Môn
LL65 2PJ

Ffôn:  01407 740739

E-bost:  llanfairnb@hotmail.co.uk