Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanidan

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Eban Geal

Cyfeiriad: 
Encil Y Coed
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6UA

Ffôn:  07721 044 050

E-bost:  llanidan@hotmail.com