Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanidan

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Lynn Hervouet

Cyfeiriad: 
13 Bryn Gelli
Brynsiencyn
Anglesey
Ynys Môn
LL61 6RB

Ffôn:  07906 697 373

E-bost:  llanidan@hotmail.com