Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Tref Porthaethwy

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Wendy Faulkner

Cyfeiriad: 
Canolfan Coed Cyrnol
Ffordd Mona / Mona Street
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EA

Ffôn:  01248 716959

E-bost:  townclerk@menaibridgetowncouncil.co.uk