Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Penmynydd a Star

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Anwen Le Cras

Cyfeiriad: 
100 Stad Ty Croes
Llanfairpwll
Ynys Môn
LL61 5JR

Ffôn:  07527649598

E-bost:  penmynyddcc@gmail.com