Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Penmynydd a Star

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Gillian Morris

Cyfeiriad: 
Ger Y Llan
Llangaffo
Ynys Môn
LL60 6LT

Ffôn:  07733026749

E-bost:  penmynyddcc@gmail.com