Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Pentraeth

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Rhianwen Sheldon

Cyfeiriad: 
27 Alltwen
Llysfaen
Bae Colwyn
Conwy

E-bost:  clerc@pentraeth-cc.uk