Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Pentraeth

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Miss Enid Margaret Williams

Cyfeiriad: 
Hyfrydle
4 Nant Y Pandy
Bae Colwyn
Ynys Mon / Anglesey

Ffôn:  01248 722535 / 07789 963 396

E-bost:  clerc@pentraeth-cc.uk