Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Rhosybol

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mari Evans

Cyfeiriad: 
Garnedd
Penygraigwen
Llanerchymedd
Ynys Môn
LL71 8AT

Ffôn:  01407 830991

E-bost:  cc.rhosybol@yahoo.co.uk