Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Rhosyr

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Morwenna Owen

Cyfeiriad: 
Pant y Celyn
Niwbwrch
Ynys Môn
LL61 6SN

Ffôn:  01248 440 588

E-bost:  morwennaowen7@gmail.com