Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Bro Trearddur

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Mai Owen

Cyfeiriad: 
Bodawen
Niwbwrch
Ynys Môn
Ynys Môn
LL65 2PJ

E-bost:  clerk@trearddurcommunitycouncil.co.uk