Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Y Fali

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Gwenda Owen

Cyfeiriad: 
Trigfa
Pontrhydybont
Caergybi
Ynys Môn
LL65 2EZ

Ffôn:  01407 740046 / 07971 880101

E-bost:  valleycommunitycouncil@gmail.com

Gwefan:  www,valleycommunitycouncil.com

Nid yw Anglesey County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw ddolen allanol