Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymuned Y Fali

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mrs Rhianwen M Sheldon

Cyfeiriad: 
27 Alltwen
Llysfaen
Caergybi
Ynys Môn

Ffôn:  07786 253 828

E-bost:  valleycommunitycouncil@gmail.com

Gwefan:  www,valleycommunitycouncil.com

Nid yw Anglesey County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw ddolen allanol