Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Aberffraw

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Suzanne Gill

Cyfeiriad: 
27
Sgwar Bodorgan
Aberffraw
Ynys Môn
LL63 5BX

Ffôn:  07470915787 / 01407 840802

E-bost:  suzanne.aberffrawcc@gmail.com