Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Tref Biwmares

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Catrin Owen

Cyfeiriad: 
Neuadd y Dref
Castle Street
Biwmares
Ynys Môn
LL58 8AP

Ffôn:  01248 810317

E-bost:  info@beaumaristowncouncil.gov.uk