Gwybodaeth cyswllt y cynghorau plwyf

Cyngor Bro Cwm Cadnant

Cyswllt

Mr Alun Foulkes
9 Brynteg
Llandegfan
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5TY

Ffôn gwaith: 01248 713501

E-bost: alun1965@btinternet.com

Cyngor Bro Cylch y Garn

Cyswllt

Ms Rhian Wyn Owen
Rhoscryman Bach
Llanfairynghornwy
Ynys Môn
Ynys Môn
LL65 4LS

Ffôn gwaith: 01407 740 940

E-bost: clerccyg@outlook.com

Cyngor Bro Trearddur

Cyswllt

Mrs Mai Owen
Bodawen
Niwbwrch
Ynys Môn
Ynys Môn
LL65 2PJ

E-bost: clerk@trearddurcommunitycouncil.co.uk

Cyngor Bro Trewalchmai

Cyswllt

Graham Owen
Hyfrydle
Ffordd Bethel
Caergybi
Ynys Môn
LL55 1EB

Ffôn gwaith: 07724 170 890

E-bost: trewalchmaicc@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Aberffraw

Cyswllt

Jane Davies
Swyddfa Post
30 Sgwar Bodorgan
Aberffraw
Ynys Môn
LL63 5BX

E-bost: aberffrawcc.clerk@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Bodedern

Cyswllt

Dylan Emlyn Hughes
6 Plas Main
Bodedern
Caergybi / Holyhead
Caergybi
LL65 3TN

Ffôn gwaith: 07398221406

E-bost: bodederncyngorcymuned@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Bodffordd

Cyswllt

Mr Derek Owen
Penant
18 The Links
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9EG

Ffôn gwaith: 07766 552583

E-bost: derekowen1946@hotmail.co.uk

Cyngor Cymdeithas Bodorgan

Cyswllt

Mr Alun Foulkes
9 Brynteg
Llandegfan
Ynys Môn
LL59 5TY

Ffôn gwaith: 01248 713501

E-bost: alun1965@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Bryngwran

Cyswllt

Mr Graham Owen
Hyfrydle
Ffordd Bethel
Caernarfon
Ynys Môn
LL55 1EB

Ffôn gwaith: 01286 678989

E-bost: bryngwrancc@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Llanddaniel-Fab

Cyswllt

Eurwen Williams
4 Gorwelion
Y Fali / Valley
Caergybi / Holyhead
Ynys Môn

Ffôn gwaith: 07921 070 891

E-bost: cyngor.cymuned.llanddaniel@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Llanddona

Cyswllt

Mr Geraint Parry
4 Gorddinog Terrace
Llangoed
Biwmares
Ynys Môn
LL58 8NG

Ffôn gwaith: 01248 490326

E-bost: ccllanddona@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Llanddyfnan

Cyswllt

Mr Graham Owen
Hyfrydle
Ffordd Bethel
Caernarfon
Ynys Môn
LL55 1EB

Ffôn gwaith: 01286 678989

E-bost: llanddyfnancc@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Llaneilian

Cyswllt

Mrs Carli Evans-Thau
Pant y Gro
Gadfa
Pensarn
Amlwch
LL69 9UL

Ffôn gwaith: 07919151211

E-bost: bimff@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Llanfachraeth

Cyswllt

Mr Derek Owen
Penant
18 The Links
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9EG

Ffôn gwaith: 07766 552583

E-bost: derekowen1946@hotmail.co.uk

Cyngor Cymdeithas Llanfaelog

Cyswllt

Mai Owen
Bodawen
Pontrhydybont
Ynys Môn
Anglesey
LL65 2PJ

Ffôn gwaith: 01407 740739 / 07795260139

E-bost: llanfaelogcommunitycouncil@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Llanfaethlu

Cyswllt

Mr John Arfon Jones
Bryngwyn
Llanfaethlu
Holyhead
Ynys Môn
LL65 4NW

Ffôn gwaith: 01407 730674

E-bost: johnarf@live.co.uk

Cyngor Cymdeithas Llanfair yn Neubwll

Cyswllt

Ms Mai Owen
Bodawen
Pontrhydybont
Caergybi
Ynys Môn
LL65 2PJ

Ffôn gwaith: 01407 740739

E-bost: llanfairnb@hotmail.co.uk

Cyngor Cymdeithas Llanfihangelesceifiog

Cyswllt

Mr Alun Foulkes
9 Brynteg
Llandegfan
Ynys Môn
LL59 5TY

Ffôn gwaith: 01248 713501

E-bost: alun1965@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Llangoed a Phenmon

Cyswllt

Alun Foulkes
9 Brynteg
Llandegfan
Ynys Môn
LL59 5TY

Ffôn gwaith: 01248 713501

E-bost: alun1965@btinternet.com

Cyngor Cymdeithas Llangristiolus

Cyswllt

Mr Geraint Parry
4 Gorddinog Terrace
Bethel
Llangoed
Ynys Môn
LL58 8NG

E-bost: ccllangristiolusacerrigceinwen@gmail.com

Cyngor Cymdeithas Llanidan

Cyswllt

Eban Geal
Encil Y Coed
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6UA

Ffôn gwaith: 07721 044 050

E-bost: llanidan@hotmail.com

Cyngor Cymdeithas Mechell

Cyswllt

Elin Mair Wynne
Glan Llyn
Mynydd Mechell
Ynys Môn
LL68 0TG

Ffôn gwaith: 07775733825

E-bost: ccmechell@hotmail.com

Cyngor Cymdeithas Pentraeth

Cyswllt

Miss Enid Margaret Williams
Hyfrydle
4 Nant Y Pandy
Bae Colwyn
Ynys Mon / Anglesey

Ffôn gwaith: 01248 722535 / 07789 963 396

E-bost: clerc@pentraeth-cc.uk

Cyngor Cymdeithas Rhoscolyn

Cyswllt

Mrs Mai Owen
Bodawen
Pontrhydybont
Caergybi / Holyhead
LL65 2PJ

Ffôn gwaith: 01407740739 / 07795260139

E-bost: ccrhosmon@yahoo.com

Cyngor Cymdeithas Tref Alaw

Cyswllt

Rhys Parry
Caernarfon Farm
Llantrisant
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4TH

Ffôn gwaith: 01248 723332 / 07747525860

E-bost: rhysparry@btinternet.com

Cyngor Cymuned Llanbadrig

Cyswllt

Clerc / Clerk
Canolfan Treftadaeth Cemaes Heritage Centre
Stryd Fawr
Cemaes
Ynys Môn
LL67 0HL

E-bost: llanbadrig@live.co.uk

Cyngor Cymuned Llanerchymedd

Cyswllt

Mrs Sydna Roberts
Brynodol
4 Bryncir
Llannerchymedd
Ynys Môn
LL71 8EG

Ffôn gwaith: 01248 470383 / 07833958879

E-bost: sydnaroberts@btinternet.com

Cyngor Cymuned Llaneugrad

Cyswllt

Mr John Parry
Y Dalar Arian
Marianglas
Ynys Môn
LL73 8PA

Ffôn gwaith: 01248 853031

Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Cyswllt

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifolr
Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf
Swyddfa CCLlME
Llyfrgell Benllech
Benllech
LL74 8TF

Ffôn gwaith: 07549 241 238

E-bost: ccllanfairme@outlook.com

Cyngor Cymuned Llanfairpwll

Cyswllt

Gillian Morris
Swyddfa'r Cyngor Bro
Neuadd Goffa
Llanfairpwll
Ynys Môn
LL61 5JB

Ffôn gwaith: 07733 026 749

E-bost: llanfairpwll@outlook.com

Cyngor Cymuned Moelfre

Cyswllt

Mrs Gwenda Parry
Castle House
Pen y Sarn
Ynys Môn
LL69 9YB

Ffôn gwaith: 01407 831907

E-bost: gwendaparry@hotmail.co.uk

Cyngor Cymuned Penmynydd a Star

Cyswllt

Gillian Morris
Ger Y Llan
Llangaffo
Ynys Môn
LL60 6LT

Ffôn gwaith: 07733026749

E-bost: penmynyddcc@gmail.com

Cyngor Cymuned Rhosybol

Cyswllt

Mari Evans
Garnedd
Penygraigwen
Llanerchymedd
Ynys Môn
LL71 8AT

Ffôn gwaith: 01407 830991

E-bost: cc.rhosybol@yahoo.co.uk

Cyngor Cymuned Y Fali

Cyswllt

Mrs Rhianwen M Sheldon
27 Alltwen
Llysfaen
Caergybi
Ynys Môn

Ffôn gwaith: 07786 253 828

E-bost: valleycommunitycouncil@gmail.com

Cyngor Rhosyr

Cyswllt

Mrs Morwenna Owen
Pant y Celyn
Niwbwrch
Ynys Môn
LL61 6SN

Ffôn gwaith: 01248 440 588

E-bost: morwennaowen7@gmail.com

Cyngor Tref Amlwch

Cyswllt

Mrs Carli Evans-Thau
Council Office
Lôn Goch
Ynys Môn
Ynys Môn
LL68 9EN

Ffôn gwaith: 01407 832228

E-bost: clerc@cyngortrefamlwch.co.uk

Cyngor Tref Biwmares

Cyswllt

Catrin Owen
Neuadd y Dref
Castle Street
Biwmares
Ynys Môn
LL58 8AP

Ffôn gwaith: 01248 810317

E-bost: info@beaumaristowncouncil.gov.uk

Cyngor Tref Caergybi

Cyswllt

Mr Robert Henderson
Neuadd y Dref
Stryd Newry
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1HN

Ffôn gwaith: 01407 764608

E-bost: townclerk@holyheadcouncil.co.uk

Cyngor Tref Llangefni

Cyswllt

Rhys Parry
Ystafell 109
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn gwaith: 01248 723332

E-bost: cyngortref@llangefni.org

Cyngor Tref Porthaethwy

Cyswllt

Mrs Wendy Faulkner
Canolfan Coed Cyrnol
Ffordd Mona / Mona Street
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EA

Ffôn gwaith: 01248 716959

E-bost: townclerk@menaibridgetowncouncil.co.uk