Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb23220
Cynghorydd Non Dafydd13120
Cynghorydd Paul Ellis1050
Cynghorydd Jeff M Evans23170
Cynghorydd Neville Evans21200
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie990
Cynghorydd Glyn Haynes15140
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE20140
Cynghorydd Aled Morris Jones14100
Cynghorydd Carwyn Jones12110
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones1270
Cynghorydd Gwilym O Jones13130
Cynghorydd John Ifan Jones23190
Cynghorydd Robert Ll Jones21180
Cynghorydd Jackie Lewis21130
Cynghorydd Llinos Medi1080
Cynghorydd Euryn Morris14120
Cynghorydd Pip O'Neill12100
Cynghorydd Derek Owen1040
Cynghorydd Llio Angharad Owen12110
Cynghorydd Gary Pritchard10100
Cynghorydd Dylan Rees17160
Cynghorydd Alun Roberts1080
Cynghorydd Dafydd Roberts22210
Cynghorydd Keith Roberts14140
Cynghorydd Margaret Murley Roberts18170
Cynghorydd Nicola Roberts12120
Cynghorydd Ken Taylor23230
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas11100
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin2130
Cynghorydd Ieuan Williams1180
Cynghorydd Robin Wyn Williams23180
Cynghorydd Sonia Williams12120
Cynghorydd Liz Wood2190
Cynghorydd Arfon Wyn970