Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb28250
Cynghorydd Non Dafydd12110
Cynghorydd Paul Ellis950
Cynghorydd Jeff M Evans25210
Cynghorydd Neville Evans26240
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie11110
Cynghorydd Glyn Haynes18180
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE21190
Cynghorydd Aled Morris Jones1390
Cynghorydd Carwyn Jones1280
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones14130
Cynghorydd Gwilym O Jones12120
Cynghorydd John Ifan Jones23160
Cynghorydd Robert Ll Jones24200
Cynghorydd Jackie Lewis24170
Cynghorydd Llinos Medi1090
Cynghorydd Euryn Morris13100
Cynghorydd Alun Wyn Mummery000
Cynghorydd Pip O'Neill980
Cynghorydd Derek Owen970
Cynghorydd Llio Angharad Owen12120
Cynghorydd Gary Pritchard1090
Cynghorydd Dylan Rees12110
Cynghorydd Alun Roberts1090
Cynghorydd Dafydd Roberts28260
Cynghorydd Keith Roberts16160
Cynghorydd Margaret Murley Roberts13120
Cynghorydd Nicola Roberts990
Cynghorydd Ken Taylor23230
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas960
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin26100
Cynghorydd Ieuan Williams10100
Cynghorydd Robin Wyn Williams24160
Cynghorydd Sonia Williams220
Cynghorydd Liz Wood2190
Cynghorydd Arfon Wyn1170