Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Mynychwyd In attendance, virtual
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb47432000
Cynghorydd Non Dafydd27260000
Cynghorydd Paul Ellis19100000
Cynghorydd Jeff M Evans45280000
Cynghorydd Neville Evans39341000
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie19120000
Cynghorydd Glyn Haynes29280000
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE40250000
Cynghorydd Aled Morris Jones27190000
Cynghorydd Carwyn Jones25240000
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones26181000
Cynghorydd Gwilym O Jones27260000
Cynghorydd John Ifan Jones44260000
Cynghorydd Robert Ll Jones43371000
Cynghorydd Jackie Lewis43210000
Cynghorydd Llinos Medi19170000
Cynghorydd Euryn Morris27220000
Cynghorydd Pip O'Neill23200000
Cynghorydd Derek Owen19130000
Cynghorydd Llio Angharad Owen27203000
Cynghorydd Gary Pritchard19190000
Cynghorydd Dylan Rees31300000
Cynghorydd Alun Roberts19161000
Cynghorydd Dafydd Roberts41391000
Cynghorydd Keith Roberts31274000
Cynghorydd Margaret Murley Roberts33301000
Cynghorydd Nicola Roberts23210000
Cynghorydd Ken Taylor45450000
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas22180000
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin43150000
Cynghorydd Ieuan Williams27202000
Cynghorydd Robin Wyn Williams44351000
Cynghorydd Sonia Williams27250000
Cynghorydd Liz Wood41191000
Cynghorydd Arfon Wyn21171000