Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Richard A Dew13130
Cynghorydd Jeff M Evans760
Cynghorydd John Griffith26250
Cynghorydd Richard Griffiths17110
Cynghorydd Glyn Haynes23200
Cynghorydd Kenneth P Hughes23220
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE23220
Cynghorydd Vaughan Hughes25190
Cynghorydd Llinos Medi Huws15140
Cynghorydd Aled Morris Jones13110
Cynghorydd Carwyn Jones990
Cynghorydd R Meirion Jones15110
Cynghorydd Eric Wyn Jones17140
Cynghorydd Gwilym O Jones14130
Cynghorydd Robert Ll Jones1190
Cynghorydd Richard Owain Jones1950
Cynghorydd Jeffrey M.Evansn/an/an/a
Cynghorydd Alun Wyn Mummery12110
Cynghorydd Bryan Owen970
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS15150
Cynghorydd Gary Pritchard430
Cynghorydd Dylan Rees16160
Cynghorydd Alun Roberts18180
Cynghorydd Dafydd Roberts21190
Cynghorydd J Arwel Roberts1180
Cynghorydd Margaret Murley Roberts18160
Cynghorydd Nicola Roberts25160
Cynghorydd Peter S Rogers990
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas1090
Cynghorydd Ieuan Williams24180
Cynghorydd Robin Wyn Williams20180