Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebbn/an/an/a
Cynghorydd Non Dafyddn/an/an/a
Cynghorydd Richard A Dew20190
Cynghorydd Paul Ellisn/an/an/a
Cynghorydd Jeff M Evans930
Cynghorydd Neville Evansn/an/an/a
Cynghorydd Douglas Massie Fowlien/an/an/a
Cynghorydd John Griffith19170
Cynghorydd Richard Griffiths15110
Cynghorydd Glyn Haynes20200
Cynghorydd Kenneth P Hughes20170
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE20200
Cynghorydd Vaughan Hughes21180
Cynghorydd Llinos Medi Huws22200
Cynghorydd Aled Morris Jones17100
Cynghorydd Carwyn Jones14130
Cynghorydd Dyfed Wyn Jonesn/an/an/a
Cynghorydd John Ifan Jonesn/an/an/a
Cynghorydd R Meirion Jones22200
Cynghorydd Eric Wyn Jones1380
Cynghorydd Gwilym O Jones13120
Cynghorydd Robert Ll Jones950
Cynghorydd Richard Owain Jones1550
Cynghorydd Jackie Lewisn/an/an/a
Cynghorydd Euryn Morrisn/an/an/a
Cynghorydd Alun Wyn Mummery18150
Cynghorydd Pip O'Neilln/an/an/a
Cynghorydd Bryan Owen1170
Cynghorydd Derek Owenn/an/an/a
Cynghorydd Llio Angharad Owenn/an/an/a
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS21200
Cynghorydd Gary Pritchard990
Cynghorydd Dylan Rees15140
Cynghorydd Alun Roberts16150
Cynghorydd Keith Robertsn/an/an/a
Cynghorydd Dafydd Roberts15150
Cynghorydd J Arwel Roberts1160
Cynghorydd Margaret Murley Roberts13100
Cynghorydd Nicola Roberts1890
Cynghorydd Peter S Rogers940
Cynghorydd Ken Taylorn/an/an/a
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas15140
Cynghorydd Alwen Pennant Watkinn/an/an/a
Cynghorydd Ieuan Williams26240
Cynghorydd Robin Wyn Williams20180
Cynghorydd Liz Woodn/an/an/a
Cynghorydd Arfon Wynn/an/an/a