Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Richard A Dew17170
Cynghorydd Jeff M Evans550
Cynghorydd John Griffith30300
Cynghorydd Richard Griffiths19130
Cynghorydd Glyn Haynes29280
Cynghorydd Kenneth P Hughes29280
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE29280
Cynghorydd Vaughan Hughes29220
Cynghorydd Llinos Medi Huws19180
Cynghorydd Aled Morris Jones18130
Cynghorydd Carwyn Jones11110
Cynghorydd R Meirion Jones19170
Cynghorydd Eric Wyn Jones18130
Cynghorydd Gwilym O Jones18170
Cynghorydd Robert Ll Jones14110
Cynghorydd Richard Owain Jones2390
Cynghorydd Jeffrey M.Evansn/an/an/a
Cynghorydd Alun Wyn Mummery15150
Cynghorydd Bryan Owen11100
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS18180
Cynghorydd Gary Pritchard210
Cynghorydd Dylan Rees19190
Cynghorydd Alun Roberts24220
Cynghorydd Dafydd Roberts24230
Cynghorydd J Arwel Roberts12100
Cynghorydd Margaret Murley Roberts22200
Cynghorydd Nicola Roberts30240
Cynghorydd Peter S Rogers10100
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas13120
Cynghorydd Ieuan Williams27230
Cynghorydd Robin Wyn Williams24210