Crynodeb presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Cynghorydd Lewis Davies300
Cynghorydd Richard A Dew19190
Cynghorydd Jeff M Evans000
Cynghorydd John Griffith23220
Cynghorydd Richard Griffiths1590
Cynghorydd Glyn Haynes23220
Cynghorydd Kenneth P Hughes23230
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE23220
Cynghorydd Vaughan Hughes23200
Cynghorydd Llinos Medi Huws21200
Cynghorydd Aled Morris Jones17140
Cynghorydd Carwyn Jones12120
Cynghorydd R Meirion Jones21190
Cynghorydd Eric Wyn Jones1490
Cynghorydd Gwilym O Jones10100
Cynghorydd Robert Ll Jones1090
Cynghorydd Richard Owain Jones19120
Cynghorydd Jeffrey M.Evansn/an/an/a
Cynghorydd Alun Wyn Mummery15150
Cynghorydd Bryan Owen990
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS20200
Cynghorydd Gary Pritchard000
Cynghorydd Dylan Rees14130
Cynghorydd Alun Roberts16140
Cynghorydd Dafydd Roberts17170
Cynghorydd J Arwel Roberts1170
Cynghorydd Margaret Murley Roberts13110
Cynghorydd Nicola Roberts23180
Cynghorydd Peter S Rogers650
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas14140
Cynghorydd Ieuan Williams22200
Cynghorydd Robin Wyn Williams22190