Mrs Gill Murgatroyd

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Gill yn Gymrawd Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu a chanddi dros 15 mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol yn y maes Tai Cymdeithasol. Gweithiodd yn y gorffennol hefyd mewn rolau AD uwch yn y sector cyhoeddus a’r sector breifat gan gynnwys ym meysydd Gwasanaethau Ariannol, y diwydiant Modurol, Ynni/Cyfleustodau, Adwerthu ac Amddiffyn.

 

Mae Gill bellach yn Gyfarwyddwr ar ei busnes AD a Datblygu Sefydliadau ei hun yng Ngogledd Cymru.

 

Mae hi’n aelod o Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Fflint ac Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, ac yn Aelod o Banel Rheoleiddio ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru, a chyn hynny bu’n gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer dau sefydliad elusennol lleol ac yn aelod o Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyfer Athrawon.

 

Mae Gill yn byw yn Llandudno ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau cerdded yn y mynyddoedd ac o amgylch arfordir Gogledd Cymru.

Gwybodaeth cyswllt

E-bost:  GillMurgatroyd@ynysmon.gov.uk

Apwyntiadau pwyllgor