Cynghorydd Jeff M Evans

Profile image for Cynghorydd Jeff M Evans

Plaid: Independent / Annibynnol

Adran Etholiadol: Tref Cybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  01407 760556

Ffôn Symudol:  07542 716756

E-bost:  jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor