Cynghorydd Gary Pritchard

Profile image for Cynghorydd Gary Pritchard

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Seiriol

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Rhif Ffôn Busnes:  07866 762463

E-bost:  garypritchard@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor