Cynghorydd Gary Pritchard

Profile image for Cynghorydd Gary Pritchard

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Seiriol

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: