Cynghorydd Sonia Williams

Profile image for Cynghorydd Sonia Williams

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Aethwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: