Cynghorydd Sonia Williams

Profile image for Cynghorydd Sonia Williams

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Aethwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn Symudol:  07743124641

E-bost busnes:  SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Etholiadau