Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

Profile image for Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Aethwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07747 617848

E-bost:  dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor