Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

Profile image for Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Bodowyr

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: