Cynghorydd Arfon Wyn

Profile image for Cynghorydd Arfon Wyn

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Bro Aberffraw

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07977 011304

E-bost:  arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol