Cynghorydd Ken Taylor

Profile image for Cynghorydd Ken Taylor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Bro'r Llynnoedd

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: