Cynghorydd Non Dafydd

Profile image for Cynghorydd Non Dafydd

Teitl: Cyngor Sir - Is-gadeirydd

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Canolbarth Môn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: