Cynghorydd Paul Ellis

Profile image for Cynghorydd Paul Ellis

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Canolbarth Môn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07786 112008

E-bost:  paulellis@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol