Cynghorydd Paul Ellis

Profile image for Cynghorydd Paul Ellis

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Canolbarth Môn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: