Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

Profile image for Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Cefni

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: