Cynghorydd Neville Evans

Profile image for Cynghorydd Neville Evans

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Crigyll

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07821 483154

E-bost:  nevilleevans@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor