Cynghorydd Neville Evans

Profile image for Cynghorydd Neville Evans

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Crigyll

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: