Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Profile image for Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Crigyll

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07485 552717

E-bost:  douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor