Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Profile image for Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Crigyll

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: