Cynghorydd Euryn Morris

Profile image for Cynghorydd Euryn Morris

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Lligwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07768 972523

E-bost:  eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor